Om værterne

Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d., ved Institut for Kulturvidenskaber. Har udgivet et stort antal artikler og bøger om uddannelse, kulturhistorie og litteratur. Er aktuel med bøgerne Læs Andersen! – inspiration til undervisere og studerende (U Press) og Didaktisk tænkning på arbejde (Frydenlunds Forlag). Skriver pt. på en bog om Henrik Pontoppidans forfatterskab.
Tony Andersen er gymnasielærer i engelsk og dansk ved Odense Katedralskole. Har skrevet flere kronikker om dannelse og undervisning og adskillige undervisningsbøger til gymnasiet, bl.a. Den Etiske H.C. Andersen sammen med Anne-Marie S. Christensen (Dansklærerforeningens Forlag). Skriver pt. på en bog om Verdensmålene i Dansk. 

Hvis man ønsker at booke os til kurser, oplæg, foredrag eller lign., så kan man kontakte os på steen.beck@sdu.dk eller ta@odensekatedralskole.dk